Mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. De mediator doet geen uitspraak in het geschil, maar begeleidt de partijen zodat ze zelf een oplossing vinden.

Dit proces is zichtbaar in het logo van Concursio: de partijen komen bijna frontaal op elkaar af: de blauwe en groene lijn onderin het logo. In de veiligheid van de rode cirkel gebeurt er ‘iets’, waardoor ze in redelijke harmonie de cirkel weer kunnen verlaten.

Voordelen

Partijen die een mediationproces hebben doorlopen, noemen vaak als voordelen:

  • snelheid
  • kostenbeheersing
  • vertrouwelijkheid
  • informeel proces
  • ruimte voor creatieve oplossingen
  • de gevonden oplossing wordt door beide partijen als winst gezien
  • geen onnodige beschadiging van relaties.

Hoe werkt het?

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten:

  • vrijwilligheid: partijen kunnen niet worden gedwongen tot mediation;
  • vertrouwelijkheid: de deelnemers verbinden zich tot geheimhouding.

Aan het begin van het proces sluiten de partijen en de mediator een mediation-overeenkomst: een afspraak om te proberen het geschil door mediation op te lossen.

Dan start het mediation-proces. De mediator begeleidt de partijen bij het vinden van oplossingen. Hierbij staan niet de formele standpunten en het verleden centraal, maar de belangen van de partijen en de toekomst. De partijen zelf bedenken de oplossing.

De uitkomst van de mediation wordt in een overeenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation.

In welke situaties?

Steeds meer geschillen worden opgelost door mediation, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. Voorbeelden:

Tussen bedrijven: een zakelijk conflict kan veel energie kosten en de aandacht afleiden van waar het echt om gaat. Mediation kan dit uit de weg ruimen, zodat het bedrijf weer op volle kracht vooruit kan. Bovendien is mediation een vertrouwelijk proces, zodat geen negatieve publiciteit ontstaat.

In scholen: bij een meningsverschil tussen ouders en school of tussen schooldirectie en bestuur. Mediation kan in zulke gevallen niet alleen het meningsverschil uit de wereld helpen, maar ook weer een werkbare relatie opleveren.

In families: ruzies die al jarenlang slepen in een familie, en die een steeds terugkerende bron van ergernis vormen, kunnen met mediation worden aangepakt. Zodat normale omgang met elkaar weer mogelijk wordt.

Binnen een bedrijf of organisatie. Een conflict in een organisatie kan verlam­mend werken. Alles lijkt soms in de invloedssfeer van het conflict te worden getrokken. Mediation kan er voor zorgen dat de organisatie weer energie heeft voor haar eigenlijke doel.

In plaats van een rechtszaak. Soms is een rechtszaak het goede middel om uw belangen veilig te stellen. Maar een rechtszaak heeft ook nadelen: het is kostbaar en langdurig. En het is maar afwachten wat de uitkomst is. Mediation is in veel gevallen een sneller en goedkoper alternatief. En een succesvolle mediation leidt vaak tot twee partijen die zich winnaar voelen.

Thuis: een ruzie met de buren kan heel vervelend zijn. En je wordt er bijna iedere dag weer mee geconfronteerd. Mediation kan er voor zorgen dat je weer in vrede naast elkaar kunt leven.

Meer informatie?

Neem contact met mij op: contact
Het Nederlands Mediation Instituut:
www.nmi-mediation.nl

Download de folder over mediation: downloads