Licht
 

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zouden zijn.
Onze diepste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Niet de duisternis, maar het licht in ons
is wat we het meeste vrezen.
 

We vragen onszelf af "wie ben ik wel dat ik briljant,
schitterend, begaafd of geweldig zou zijn?"
Maar – waarom zou je dat niet zijn?
Je bent een kind van God!
 

Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.
Er is niets verheffends aan als de mensen om je heen
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.
 

We zijn geboren om de glorie van God die in ons is te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig.
 

En als wij ons licht laten schijnen,
schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen.
Als wij van onze angst bevrijd zijn,
zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.
 

Geschreven door Marianne Williamson in haar boek ‘A Return to Love’ en gebruikt door Nelson Mandela in zijn inaugurele rede als president van Zuid-Afrika in 1994. Hieronder staat de originele Engelse tekst.


 

Light
 

 Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness,
that most frightens us.
 

We ask ourselves,
who am I to be brilliant, gorgeous, talented and fabulous?
Actually, who are you not to be?
You are a child of God.
 

Your playing small does not serve the world.
There is nothing enlightened about shrinking
so that other people won't feel insecure about you.
 

We were born to manifest the glory of God that is within us.
It's not just in some of us;
it's in everyone.
 

And as we let our own light shine,
we unconsciously give other people permission to do the same.

As we are liberated from our own fear,
our presence automatically liberates others.