Coaching

Coaching is een meestal kortdurende vorm van individuele begeleiding die gericht is op een verbetering van het functioneren in een bepaalde situatie, vaak een werksituatie.

Coaching is altijd een individueel proces; degene die gecoached wordt, bepaalt zelf het precieze doel van het coachingstraject.

Wat levert het op?

Hoewel coaching een individueel proces is, zijn er toch een paar dingen die vaak worden gezien als winst van coaching:

  • meer zicht op het eigen functioneren;
  • meer zicht op eigen mogelijkheden en onmogelijkheden;
  • meer zicht op eigen ambities;
  • minder 'geleefd' worden;
  • meer doelgericht kunnen handelen.

Anders gezegd: het leidt vaak tot een meer bewuste en authentieke manier van zijn en handelen.

Hoe werkt het?

Coaching begint altijd met een (gratis) kennismakingsgesprek; zowel de coach als de gecoachte kan dan besluiten om al dan niet verder te gaan.

Coaching vindt plaats in een aantal (5 tot 10) gesprekken van 1,5 tot 2 uur, meestal met een tussenpoos van twee tot vier weken. Ook in de tijd tussen de gesprekken verzet de gecoachte veel werk: er worden opdrachten uitgevoerd en geleerde dingen worden in praktijk gebracht.

Meer informatie?

Wil je meer weten, of wil je een afspraak maken voor een (gratis en vrijblijvend) kennismakingsgesprek? Neem dan contact met mij op: contact